بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

امیر داودی

درباره

سن: ۳۹
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
محل: زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

 

 

خبر اعدام آقای امیر داودی و دو نفر دیگر، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۳ در سایت فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران انتشار یافت. در این گزارش شش نفر اعدام شده اند، اما نام سه نفر منتشر شده است. آقای داودی ۳۹ ساله بود. در روز ۲۷ بهمن ماه، خانواده او و دیگر متهمین در مقابل زندان قزل حصار تجمع کردند و خواهان توقف اعدام عزیزانشان شدند.

دستگیری و بازداشت

آقای داودی ۹ سال در زندان بسر برد. اما اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی در دست نیست. هم چنین بنا  بر گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، او و ۵ زندانی دیگر در روز ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳ از سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

دادگاه

 اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه آقای داودی در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات آقای داودی اطلاعی در دست نیست.

 مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای داودی نیست.

 دفاعیات

از دفاعیات آقای داودی اطلاعی در دست نیست.

حکم

 آقای امیر داودی، در روز ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۳ در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید