بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد لک

درباره

ملیت: افغانستان
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۵ مهر ۱۳۷۹
محل: قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز

ملاحظات

خبراعدام آقای محمد لک، به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی در روزنامه اطلاعات مورخ ۲۶ مهر ۱۳۷۹ منتشر شد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای لک در دست نیست.

دادگاه

. این پرونده در شعبه ۷ دادگستری قم مورد رسیدگی قرار گرفت. اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه آقای لک در دست نیست.

اتهامات

 اتهام آقای لک "ربودن یک دختر بچه سه ساله تبعه افغانستان" بوده است. درگزارش روزنامه توضیح بیشتری در مورد این اتهام داده نشده است.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای لک نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای لک اطلاعی در دست نیست.

حکم

 دادگاه آقای محمد لک را به اعدام محکوم کرد و حکم به تایید شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رسید. وی در ۲۵ مهر ۱۳۷۹ درمنطقه شاه سیدعلی قم در ملاء عام به دار آویخته شد.    

تصحیح و یا تکمیل کنید