بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

منصور جابری

درباره

سن: ۳۵
ملیت: ايران

مورد

تاریخ کشته‌شدن: اردیبهشت ۱۳۶۱ — خرداد ۱۳۶۱
محل: استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: جرم ضد انقلاب نا مشخص

ملاحظات

خبراعدام آقای منصور جابری از طریق فرم الکترونیکی توسط فردی آشنا با این مورد برای بنیاد برومند ارسال شده است. بنابراین اطلاعات، آقای جابری درسال ۱۳۲۶متولد شد. وی دارای مدرک مهندسی و هوادار سازمان فدائیان بود. این اطلاعات در وبسایت «بیداران»، وبسایت «گفتگوهای زندان»، وبسایت «سازمان فدائیان اقلیت»، و بلاگ «ماکو نیوز» هم منعکس شده است.

"سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" در سال ۱۳۴۹ متأثر از انقلاب کوبا و جنبش چریکی آمریکای لاتین، با ایدئولوژی مارکسیسم - لنینیسم و با اعتقاد به مبارزه مسلحانه شهری از ادغام دو گروه چریکی مخالف رژیم شاه به وجود آمد. این سازمان بلافاصله پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به نفی مشی چریکی پرداخت و بر سر حمایت یا عدم حمایت از جمهوری اسلامی و شوروی، منشعب شد.

دستگیری و بازداشت

بنابر اطلاعات مندرج در فرم الکترونیکی، آقای جابری به دلیل "ايجاد ممانعت برای گشت پاسداران كه در تعقيب يك خودرو بوده اند" دستگیر شد.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه آقای جابری در دست نیست.

اتهامات

بنابر اطلاعات مندرج در فرم الکترونیکی، اتهام آقای جابری "پيدا شدن شماره تلفن چندين فعال سياسی در دفتر تلفن وی" عنوان شده بود.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محروم هستند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش اعدام آقای جابری نشانی از مدارک ارائه شده علیه وی نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای جابری اطلاعی در دست نیست.

حکم

بنابر گزارش فرم الکترونیکی، آقای جابری در اردیبهشت ۱۳۶۱ اعدام شده است. بنابر وبسایت «بیداران»، وی در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۱، ولی بر اساس وبسایت های «گفتگوهای زندان» و«سازمان فدائیان اقلیت» و و بلاگ «ماکو نیوز» در پائیز ۱۳۶۱، در تهران تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید