بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علی چهارمحالی کائیدی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۳
محل: ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا مشخص
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات در باره آقای علی چهارمحالی کائیدی از طریق مصاحبه با یکی از دوستان قدیمی و همسلولی او، و همچنین از کتاب "پرنده نوپرواز" (حزب کمونیست ایران، تابستان ١٣٨٣) تهیه شده است.

آقای چهار محالی کائیدی در دهه ٤٠ شمسی در خارج از کشور به سازمان انقلابی حزب توده پیوست و سپس به یاری جنبش مسلحانه فارس شتافت. برای آموزشهای نظامی و سیاسی به کوبا و چین سفر کرد. مدتی در دوبی در بین کارگران ایرانی به فعالیت پرداخت. قبل از انقلاب به ایران برگشت و به اتحادیه کمونیستها پیوست. وی در تدارک قیام سربداران در سال ١٣٦٠ نقش مهمی داشت. او همچنین از فعالین جنبش کارگری بود و از اعضای هیئت موسس "سندیکای پروژه آبادان." آقای چهارمحالی متاهل بود.

اتحادیه کمونیستها توسط مخالفان تبعیدی رژیم پهلوی ایجاد شده بود که غالباً متعلق به کنفدراسیون دانشجویی بودند. آنها پیروان آموزه‌های "ماﺌو تسه تونگ" بودند و به جنگ چریکی اعتقادی نداشتند. در دوره انقلاب ۱۳٥۷ گروه دچار انشعابات مختلف شد که ناشی از تفاوتهای ایدﺌولوژیک بود. یکی از مهمترین این شکافها زمانی رخ داد که گروهی تصمیم گرفتند که اسلحه گرفته و شهری در ایران را تسخیر کنند. این برنامه که در میان سرکوب همه جانبه کمونیستها توسط دولت اسلامی انقلابی طرح ریزی شده بود، اتحادیه را به دو بخش تقسیم کرد: گروهی که به جنبش مسلحانه اعتقاد داشتند و گروهی که مخالف آن بودند.

در زمستان سال ۱۳٦۰ اعضای مسلح اتحادیه در جنگلهای شمال ایران خارج از شهر آمل مخفی شدند. این گروه که به گروه جنگل شهرت داشتند چندین مرتبه با پاسداران انقلاب درگیر شدند و سرانجام به امید آنکه موجب جنبشی همه گیر شوند، روز ٦ بهمن ۱۳٦۰ به شهر آمل حمله کردند. تلاش برای تسخیر آمل به شکست انجامید. گزارش شده است که تعداد زیادی از اعضای گروه، پاسداران انقلاب، و مردم در این درگیریها کشته شدند. در نتیجه، اعضای اتحادیه از جمله کسانی که مخالف شورش آمل بودند نیز به جرم عضویت در سازمان و شرکت در درگیری آمل دستگیر و محاکمه شدند.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری آقای چهارمحالی کائیدی در دست نیست. او در تهران در خیابان دستگیر شد. بنا به گفته همسلولیش، وی در دوران بازجوئی به شدت شکنجه شده بود و پاهایش تا زانو باندپیچی بود. مدتی او را به خاطر عفونت پا در بهداری اوین بستری کرده بودند.

شخصی که با آقای چهارمحالی در سلول ٦٥ در ٢٠٩ اوین همسلولی بوده، درباره‌اش می‌گوید: «از روحیه بسیار بالائی برخوردار بود. می‌دانست که به زودی اعدام خواهد شد ــ پیش از آمدن به سلول دادگاهی شده بودــ اما این واقعیت خللی در روحیه و رفتار روزانه‌اش به وجود نمی‌آورد مثلا خوب غذا می‌خورد. به من گفت که شخصا در حمله به شهر آمل در بهمن ۱۳٦٠ شرکت نداشته است و از این بابت متاسف است.»

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای چهارمحالی کائیدی اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

آقای علی چهارمحالی کائیدی در ۱۱ اردیبهشت ۱۳٦۳ اعدام شد. از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست.

تصحیح و یا تکمیل کنید