بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عادل رام

درباره

سن: ۲۳
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۲
محل: ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان

ملاحظات

اطلاعات در باره آقای عادل رام از کتاب "شهیدان حزب توده ایران" از انتشارات حزب توده تهیه شده است. وی متولد بندر ترکمن، دارای دیپلم متوسطه و عضو حزب توده ایران بود.

حزب توده ایران در سال ۱۳۲۰ با ایدﺋولوژی مارکسیست-لنینیستی تاسیس شد. این حزب، که پیرو سیاست اتحاد جماهیرشوروی بود، تا کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ که مورد سرکوب قرار گرفت و برای بار دوم فعالیتهایش غیرقانونی اعلام شد، نقش مهمی در صحنه سیاسی کشور ایفا کرد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، حزب توده با انقلابی و ضد امپریالیست خواندن آیت الله خمینی و رژیم جمهوری اسلامی، به حمایت و همکاری فعالانه با آن پرداخت. با وجودی که این حزب هرگز در زمره مخالفان رژیم جمهوری اسلامی قرار نگرفت، اما از سال ١٣٦١ هدف حملات رژیم قرار گرفته و اکثر رهبران و اعضایش دستگیر شده و به زندان افتادند.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. آقای عادل رام در اردیبهشت ١٣٦٢ در بندر ترکمن دستگیر و به زندان آنجا منتقل شد. به نوشته منبع مذکور، وی در مدت ٤٠ روزی که در زندان بود، زیر شکنجه قرار داشت.

دادگاه

بر اساس کتاب فوق دادگاهی در مورد آقای عادل رام تشکیل نشده بود.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای عادل رام اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

به نوشته منبع مذکور، حکمی در باره آقای عادل رام صادر نشده بود. وی در ١٧ اردیبهشت ١٣٦٢ زیر شکنجه جان باخت.

تصحیح و یا تکمیل کنید