بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمود طریق الاسلامی

درباره

سن: ۳۳
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰
محل: اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران

ملاحظات

نام آقای محمود طریق الاسلامی (با املای طریق الاسلام) در ضمیمه شماره ۲٦۱ نشریه مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳٦۴ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بوده اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳٦٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند.

اطلاعات زیردر باره آقای محمود طریق الاسلامی از یادنامه در كتاب "شهیدان ما در راه آزادى، در راه سوسیالیسم" از انتشارات راه كارگر گرفته شده است. وی در سال ١٣٢٧ در خانواده ای بسیار مذهبی در اصفهان به دنیا آمد. در زمان دانشجویی در دانشگاه تهران ابتدا هوادار آیت الله خمینی بود و سپس به سازمان مجاهدین خلق پیوسته دانشگاه را ترک کرد ودر محیط های کارگری اصفهان مشغول به کار شد. او که به مبارزه مسلحانه چریکی علیه رژیم سابق روی آورده بود، در سال ١٣٥٤ دستگیر و به اعدام وبا تخفیف مجازات به حبس ابد محکوم شد. در زندان به مارکسیسم - لنینیسم گرایش پیدا کرد و پس از آزادی در سال ١٣٥٧و پیوستن به سازمان کارگران انقلابی ایران، راه کارگر، مسئول کمیته اصفهان این سازمان شد. به نوشته این یادنامه، خانواده و اطرافیان او در اصفهان از لامذهب شدن او و مخالفتش با رژیم اسلامی به شدت خشمگین شده بودند.

"راه کارگر" یا "سازمان کارگران انقلابی ایران" در تیرماه ١٣٥٨ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه های مختلف چپ گرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست ـ لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده (حزب کمونیست طرفدارشوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

بر اساس این یادنامه، آقای محمود طریق الاسلامی در ١٤ تیر ١٣٦٠ همراه با سه نفر دیگر در خانه مسکونی خود دستگیر و برای بازجوئی به باغ کاشفی اصفهان منتقل شد. این یادنامه به نقل از زندانیان دیگر می نویسد: "او را به شدت شکنجه کرده بودند و پیکرش مچاله و تکیده شده بود".

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای محمود طریق الاسلامی اطلاعی در دست نیست.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. به نوشته یادنامه مذکور، آقای محمود طریق الاسلامی در سال ١٣٦٠ در باغ کاشفی اصفهان تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید