بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد (شاپور) تقربی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: اسفند ۱۳۵۸ — فروردین ۱۳۵۹
محل: استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم

ملاحظات

اطلاعات در باره آقای محمد (شاپور) تقربی که از هواداران سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) بود، از یادنامه در کتاب "شهیدان ما در راه آزادی، در راه سوسیالیسم" از انتشارات راه کارگر تهیه شده است.

"راه کارگر" یا "سازمان کارگران انقلابی ایران" در تیرماه ١٣٥٨ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه های مختلف چپ گرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست ـ لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده (حزب کمونیست طرفدارشوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

به نوشته این یاد نامه آقای محمد تقربی در چهارم اسفند ١٣٥٨ در سه راه غازانچی نزدیک کرمانشاه توسط گروهی متشکل از پاسداران و کردهای طرفدار جمهوری اسلامی دستگیر و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. وی در چند روزی که در زندان بود تحت شکنجه های شدید قرار داشت و از حق داشتن وکیل و تماس با خانواده اش نیز محروم بود.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای محمد تقربی اطلاعی در دست نیست.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. بر اساس یاد نامه مذکور، در ٢١ اسفند ١٣٥٨ جسد آقای محمد (شاپور) تقربی در بیابانی در گردنه مله بین پاوه و روانسر (در استان کرمانشاه) پیدا شد. گلوی او را بریده بودند و دو گلوله نیز در مغزش خالی شده بود.

تصحیح و یا تکمیل کنید