بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علی علیدوستی قه فرخی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۲ تیر ۱۳۶۰
محل: اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران

ملاحظات

آقای علی علیدوستی قِه‌فرخی یکی از ۴۳۰ نفری است که نام‌شان در فهرست «شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شد. این فهرست متشکل از اسامی اعضای سازمان است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ جان سپردند. بیش از ۴۰۰ نفر از افرادی که نام‌شان در این فهرست ذکر شده، اعدام شدند. همچنین، خبر این اعدام در ضمیمه شماره ۲۶۱ نشریه مجاهد، چاپ سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً به گروه‌های سیاسی مخالف رژیم وابسته بودند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶۰ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. 

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳۵۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را «سوسیال امپریالیست» و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناح‌های رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروه‌های دیگر موسوم به «خط سه» به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل شد. در سال ۱۳۶۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان بود با موج سرکوب گرو‌ه‌های مخالف رژیم. ضربات ناشی از این سرکوب‌ها و انشعاب‌ها منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن منجر شد به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات آقای علیدوستی قه‌فرخی اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات حکم این اعدام، اطلاع دقیقی در دست نیست. بر اساس فهرست اسامی شهدای پیکار، آقای علی علیدوستی قه‌فرخی در ١٢ تیر ١٣۶٠ در اصفهان تیرباران شد. او به هنگام مرگ ١٨ ساله بود.

تصحیح و یا تکمیل کنید