بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حسن طباطبائی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰
محل: ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات در باره آقای حسن طباطبائی از هواداران سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر، از یادنامه دركتاب "شهیدان ما در راه آزادى" از انتشارات راه كارگر تهیه شده است. وی به عنوان سرگرد همافر، در قسمت شارژ الكتریك هواپیماهاى نظامى قبل از پرواز در فرودگاه مهرآباد كار می كرد و پست فرماندهى كنترل پرواز هواپیماهاى نظامى را به عهده داشت. او به همراه چند تن دیگر نشریه‌اى به نام "اتجاد پرسنل متعهد ارتش" چاپ و در میان پرسنل فرودگاه به صورت مخفیانه پخش می کرد.

"راه کارگر" یا "سازمان کارگران انقلابی ایران" در تیرماه ١٣٥٨ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه های مختلف چپ گرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست ـ لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده (حزب کمونیست طرفدارشوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. آقای حسن طباطبائی در پائیز١٣٦٠ در حال حمل بسته های اعلامیه و نشریات سازمانی توسط پاسداران دستگیر شد.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای حسن طباطبائی اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. به نوشته این یادنامه، آقای حسن طباطبائی در سال ١٣٦٠ تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید