بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

فرامرز نبی اللهی

درباره

سن: ۳۳
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳
محل: اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات در باره آقای فرامرز نبی اللهی متولد مسجد سلیمان، ازیادنامه در كتاب "شهیدان ما در راه آزادى" از انتشارات راه كارگر تهیه شده است. وی در دوران انقلاب به عنوان هوادار سازمان چریكهاى فدایى خلق فعالیت می كرد و در سال ١٣٥٨ با اعلام موجودیت سازمان کارگران انقلابی ایران - راه كارگر به این سازمان پیوست. در سال ١٣٦٢ دركارخانه ای در اهواز به كار پرداخت و در اثر فعالیت‌هایى كه داشت به نمایندگى كارگران این كارخانه انتخاب شد.

خبر این اعدام همچنین در ضمیمه ی شماره ی ۲۶۱ نشریه ی مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بوده اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند.

"راه کارگر" یا "سازمان کارگران انقلابی ایران" در تیرماه ١٣٥٨ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه های مختلف چپ گرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست ـ لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده (حزب کمونیست طرفدارشوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. آقای فرامرز نبی اللهی در تابستان ١٣٦٣ دستگیر و به زندان اهواز منتقل شد. بر اساس یادنامه مذکور، آقای فرامرز نبی اللهی در سال ١٣٦٣ زیر شکنجه جان باخت. ولی بنا بر اطلاعات موجود در فهرست مجاهدین، وی تیرباران شد.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای فرامرز نبی اللهی اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست.

تصحیح و یا تکمیل کنید