بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمود ناصر (قوچانی)

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳۰ آذر ۱۳۵۸
محل: مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: همجنسگرایی; لواط به عنف

ملاحظات

خبر اعدام آقای محمود ناصر معروف به محمد قوچانی همراه با ۶ تن دیگر در روزنامه ی کیهان مورخ ۱ دی ماه ۱۳۵۸ به چاپ رسید.

به گزارش روزنامه ی کیهان، آقای ناصر چند سال پیش از برگزاری دادگاه در سال ۱۳۵۸ مرتکب «لواط به عنف» (تجاوز جنسی مرد به مرد) به سه سال حبس با اعمال شاقه محکوم شده اما به دلیل گذشت شاکی خصوصی آزاد گردیده بود. وی پس از مدتی دوباره به دلیل نامعلومی توسط یک دادگاه جنایی به حبس ابد محکوم شد اما در طی شورشی که در حین انقلاب اسلامی در زندان محل نگهداری وی رخ داد، از زندان گریخت و دوباره به دلیل ارتکاب «لواط» به زندان افتاد.

دستگیری و بازداشت

به گزارش روزنامه ی کیهان او در هنگام وقوع جرمی که منجر به اعدام او شد، به دلیل «لواط» در زندان بوده است.

دادگاه

دادگاه انقلاب اسلامی مشهد آقای ناصر را محاکمه کرد.

اتهامات

کیهان اتهام آقای ناصر را ارتکاب «لواط به عنف به کرات» گزارش کرد. طبق گزارش این روزنامه وی «در زندان نیز مرتکب این عمل (لواط) گردید»

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست. از گزارش کیهان به نظر می رسد که سوابق آقای ناصر یکی از مهم ترین دلایل دادگاه علیه وی بوده است.

دفاعیات

از دفاعیات آقای ناصر اطلاعی در دست نیست و مشخص نمی باشد آیا ایشان فرصت و امکان دفاع از خود را مانند دسترسی به وکیل مدافع و یا احضار شهود به نفع خود و ... داشته است یا خیر. در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی گردد و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آن ها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. صرف نظر از مشروعیت جرم انگاری گرایش های جنسی یک فرد، سازمان‌های بین المللی حقوق بشراشاره به گزارش‌هایی می‌کنند دال بر این که مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرایم عمومی از قبیل جرایم جنسی، قاچاق مواد مخدر و غیره محکوم و همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می‌نمایند. شمار افرادی که بر اساس این گونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی مشهد آقای ناصر را گناهکار شناخته و به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام در سحرگاه روز ۳۰ آذر سال ۱۳۵۸به اجرا در آمد.

تصحیح و یا تکمیل کنید