بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ناشناس

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳ آذر ۱۳۹۴
محل: ميناب، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قاچاق مواد مخدر

ملاحظات

خبر اعدام یک زندانی کرد ناشناس به همراه پنج تن دیگر در‌وبسایت رسمی دادگستری استان هرمزگان (۹آذر ۱۳۹۴) و وبسایت کمپین فعالین بلوچ (۴آذر۱۳۹۴) منتشر شد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری این متهم در دست نیست.

دادگاه

دادگاه انقلاب شهرستان میناب این فرد را محاکمه کرد. از جزئیات جلسات دادگاه این متهم اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام عنوان شده علیه این زندانی قاچاق‌ مواد مخدر‌بوده است. از جزئیات اتهام اطلاعی در دست نیست.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. بر اساس روند قضایی نامتناسب با معیارهای بین المللی، هزاران نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. بسیاری از آنها بر مبنای قانون سال ۱۳۶۸ اعدام شده‌اند که مجازات مرگ برای قاچاقچیانی که مقدار معینی مواد مخدر در اختیار داشتند (۵ کیلوگرم حشیش یا تریاک، بیش از ۳۰ گرم هروئین، کودئین یا متادون) را بطور اجباری اعمال می‌کرد. شمار افرادی که بر اساس اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

 مدارک و شواهد

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، این فرد ناشناس و پنج متهم دیگر پرونده،‌ در انتقال در مجموع ۲۰۰ کیلوگرم هروئین از «مناطق شرقی به داخل خاک ایران» مشارکت داشتند.

دفاعیات

از دفاعیات این متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه انقلاب شهرستان میناب این فرد ناشناس و چهار متهم دیگر پرونده را به استناد « بند ششم از ماده ۸ و ماده ۳۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر»*به اعدام محکوم کرد (وبسایت دادگستری). این حکم به تایید و تنفیذ معاون اول قوه قضاییه رسید.

وی سحرگاه سه شنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۴ به همراه چهار متهم دیگر پرونده در زندان میناب به دار آویخته شد. این زندانی یک روز قبل از اجرای حکم خانواده‌اش را ملاقات کرده بود. از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست.

____________________________________

* ماده ۸- هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین راوارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور،‌ارسال، خرید و فروش نماید

و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و باتوجه به میزان مواد به شرح زیر‌مجازات خواهد شد:

۶- - بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برایخانواده محکوم.

‌ماده ٣۰- وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و باتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار‌می‌گیرد. چنانچه حمل

مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالکآن مسترد می‌شود.

‌تبصره - کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع یک جرم به‌عنوان معاون در جرم

ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تاپنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم‌می‌شوند.

تصحیح و یا تکمیل کنید