بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علمدار صالحی

درباره

سن: ۲۳
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۸ شهریور ۱۳۶۱
محل: بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: جرم ضد انقلاب نامشخص

ملاحظات

 خبر اعدام آقای علمدار صالحی فرزند غلام، از طریق فرم الکتریکی توسط یکی از نزدیکان وی به بنیاد برومند ارسال شد. و هم چنین خبراین اعدام در ضمیمه ی شماره ی ۲۶۱ نشریه ی مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ نیز به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بوده اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند.

 براساس اطلاعات موجود، آقای صالحی، ۲۳ ساله، متولد بردستان (بوشهر)، دیپلمه، مجرد، معلم و از هواداران سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کار بود.  

 سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳۵۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را "سوسیال امپریالیست" و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروههای دیگر موسوم به "خط سه" به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳۶۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان بود با موج سرکوب گروههای مخالف رژیم. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید. بطوریکه دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

 دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای صالحی در دست نیست.

دادگاه

اطلاع دقیقی در باره‌ی جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.  

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای علمدار صالحی اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک ارائه شده علیه آقای صالحی اطلاعی در دست نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای صالحی اطلاعی در دست نیست.

حکم

براساس اطلاعات موجود، آقای علمدار صالحی در سال ۱۳۶۰ در بندرعباس در ملاءعام به دار آویخته شد.

آقای صالحی ۲۳ ساله بود.

تصحیح و یا تکمیل کنید