بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عادل خونامیر دشتی

درباره

سن: ۳۴
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۲ بهمن ۱۳۶۰
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: جرم ضد انقلاب نا مشخص

ملاحظات

ملاحظات

خبراعدام آقای عادل خونامیردشتی در ضمیمه شماره ۲۶۱ نشریه مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور۱۳۶۴ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بوده اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند.

اطلاعات تکمیلی درباره آقای خونامیردشتی، فرزند نورالله، از طریق فرم ارسالی به بنیاد برومند توسط یکی از آشنایان ایشان فرستاده شد. بنابراین اطلاعات، وی متاهل و دارای دو فرزند بود. او در یک خانواده کارگری متولد و پروش یافته بود و پدرش از مبارزین قدیمی حزب توده بود. آقای خونامیردشتی مهندس الکترونیک بود، در رادیو تلویزیون کار می‌کرد و در زمینه ساخت شنود و کنترل از راه دور (وسایل استراق سمع) تخصص داشت. براساس فرم الکترونیکی، آقای خونامیردشتی هوادار سازمان راه کارگر بود. ولی برا ساس ضمیمه شماره ۲۶۱ نشریه مجاهد، وی فدایی بود.

"راه کارگر" یا "سازمان کارگران انقلابی ایران" در تیرماه ١٣٥٨ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه‌های مختلف چپ گرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست ـ لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده (حزب کمونیست طرفدارشوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

بنابراطلاعات ارسالی برای بنیاد برومند، آقای خونامیردشتی در محل کارش دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه متهم در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای خونامیردشتی اطلاعی در دست نیست.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محروم هستند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای خونامیردشتی نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

براساس ضمیمه شماره ۲۶۱ نشریه مجاهد، آقای خونامیردشتی در ۲۲ بهمن ۱۳۶۰ در تهران تیر باران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید