بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عبدالحمید فیاض

درباره

سن: ۲۷
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۴ مرداد ۱۳۶۰
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: ترور یا سوء قصد به جان مقامات جمهوری اسلامی; پندار و/يا گفتار ضدانقلابی; شرکت در خانه‌های تیمی; توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی

ملاحظات

خبر اعدام آقای عبدالحمید فیاض، فرزند علی و ۱۸ نفر دیگر، یکشنبه ۲٥ مرداد ١٣٦٠ در روزنامه کیهان و هم چنین در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید. خبر اعدام، اتهام و مشخصات افراد در اطلاعیه‌ای از طرف روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در اختیار خبرگزاری پارس قرار گرفت. اطلاعات تکمیلی از طریق فرم الکترونیکی توسط یکی از آشنایان وی به امید فرستاده شده است. آقای فیاض یکی از ٤۳٠ نفریست که نامشان در لیست "شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شده است. این لیستی است از اسامی اعضای سازمان که پس از انقلاب ۱۳٥۷ جان سپرده‌اند. بیش از ٤٠٠ نفر از افرادی که نامشان در این فهرست ذکر شده اعدام شدهاند. همچنین نام آقای فیاض در ضمیمه شماره ۲٦۱ نشریه مجاهد، چاپ سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱٥ شهریور ۱۳٦٤ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بودهاند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳٦٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

اطلاعیه دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، که متهمین را "وابستگان حلقه بگوش ابر قدرتها" می‌نامد، با این آیه از قرآن شروع می‌شود: "همانا پاداش کسانی که با خدا و رسولش بستیزند و [در] راه تبهکاری در زمین بکوشند آنست که به سختی کشته شوند. یا به دار آویخته گردند یا به سختی بریده شود دستها و پاهای ایشان از برابر یکدیگر یا رانده شوند از زمین. این برایشان خواری و ذلتی است در دنیا، در آخرت نیز برای ایشان عذابی بس دردناک و بزرگ تدارک دیده شده است" [سوره مائده، آیه ٣٣].

آقای فیاض در سال ۱۳۳۳ در کرمانشاه متولد شد. وی مجرد، لیسانسیه و از هواداران سازمان پیکار بود.

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳٥۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را "سوسیال امپریالیست" و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناح‌های رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروه‌های دیگر موسوم به "خط سه" به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳٦۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان بود با موج سرکوب گروه‌های مخالف رژیم. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابهای بعدی، منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

بر طبق اطلاعات موجود در فرم، آقای فیاض حوالی عصر ۲۲ تیر ماه ۱۳٦۰ در تهران دستگیر شد. اطلاع دیگری در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

در متن اطلاعیه دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، اتهامات آقای عبدالحمید فیاض "عضو اصلی و مسئول کمیته توزیع سازمان ضد خلقی پیکار" همچنین "حمله به مردم بیگناه و ضرب و جرح و قتل و حضور در خانه‌های تیمی و فعالیت در جهت براندازی رژیم جمهوری اسلامی و طرح ترور شخصیتها و مقامات مملکتیی، قصد اجرای برنامه‌های امپریالیزم جهانی و در راس آن آمریکا" اعلام گردید. اتهامات وارده به ایشان جمعی و مبهم است و در آن واحد به ١٨ متهم دیگر نیز وارد شده است. در این اتهامات، دادستانی انقلاب به جرم مشخصی در مورد هیچ یک از متهمین اشاره نمی‌کند.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

به رای دادگاه انقلاب اسلامی مرکز آقای محمود عبدالحمید فیاض به اعدام محکوم گردید. او شنبه ۲٤ مرداد ماه ۱۳٦۰ در محوطه زندان اوین در تهران تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید