بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد تقی صدیقی تنکابنی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۹ بهمن ۱۳۵۸
محل: ساری، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: قتل و/يا قتل مسلمانان و /يا مبارزين

ملاحظات

خبراعدام سرگرد محمد تقی صدیقی تنکابنی و یک نفر دیگر در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید (١ اسفند ١٣٥٨). اطلاعات تکمیلی از راه فرم الکترونیکی توسط یکی از آشنایان وی به بنیاد برومند فرستاده شده است. فرستنده این فرم از سرگرد صدیقی تنکابنی به عنوان "مظهر یک انسان با ایمان و وارسته" یاد می‌کند. سرگرد صدیقی تنکابنی در دانشگاه پلیس تدریس می‌کرد و حدود یک سال پیش از دستگیری به مازاندران منتقل شده بود.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

بر اساس گزارش روزنامه، سرگرد صدیقی تنکابنی در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساری محاکمه شد. اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

گزارش روزنامه اطلاعات اتهامات وارده علیه سرگرد صدیقی تنکابنی را "قتل و سرکوبی تظاهر کنندگان و نیز فعالیت در جهت تحکیم مبانی رژیم منفور پیشین و جلوگیری از گسترش انقلاب اسلامی ملت ایران" ذکر کرده است.

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

بر اساس اطلاعات موجود در فرم الکترونیکی، دادگاه، سرگرد محمد تقی صدیقی تنکابنی را به یک سال حبس محکوم کرده بود. او دوران حبس را در زندان ساری می‌گذراند. در حالی که قاضی شرع، آیت الله صادق خلخالی، عازم سفری برای محاکمه اهالی ترکمن می‌رفت، شبی در ساری توقف کرد و به زندان ساری رفت. او در آنجا حکم اعدام آقای صدیقی تنکابنی را صادر کرد. به گزارش روزنامه، دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساری سرگرد صدیقی تنکابنی را "محارب با خدا و رسول خدا" و"مفسد فی الارض" شناخت؛ احتمال می‌رود منظور از این دادگاه همان محاکمه توسط آیت الله خلخالی باشد. وی شخصاً سرگرد صدیقی تنکابنی را با کلت کمری خود کشت (فرم الکترونیکی).

تصحیح و یا تکمیل کنید