بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

شهره شیرزاد

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات در باره خانم شهره شیرزاد را یکی از همبندیهای او در بند ٢٤٠ بالا در اوین در اختیار بنیاد برومند قرار داده است. خانم شهره شیرزاد یکی از ۴۳٠ نفریست که نامشان در لیستی "شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شده است. این لیستیست از اسامی اعضای سازمان که پس از انقلاب ۱۳۵۷ جان سپرده‌اند. بیش از ۴٠٠ نفر از افرادی که نامشان در این فهرست ذکر شده اعدام شده‌اند. بنا به این گزارش، وی معلم بود.

همبندی خانم شیرزاد می‌نویسد که او جوانی بود سیه چرده و با موهایی سیاه. اهل آبادان بود و در بند او را دختر آبادانی صدا می‌زدند. در بین همبندیهایش در اتاق ٦ بند ۲۴٠ بالای اوین بسیار محبوب بود. رفتاری گرم و صمیمی داشت و همیشه خنده به لب بود. او تنها بچه خانواده بود و مادرش به هر دری زد تا از اعدام او جلوگیری کند. خانم شهره شیرزاد می‌دانست که اعدام خواهد شد. اما این خللی در روحیه و رفتارش ایجاد نمی‌کرد. او سعی می‌کرد از زندگی کوتاه خود نزد همبندیهایش لذت ببرد.

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳۵۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را "سوسیال امپریالیست" و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروههای دیگر موسوم به "خط سه" به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳٦۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان بود با موج سرکوب گروههای مخالف رژیم. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

خانم شیرزاد در زمستان ۱۳٦٠ در تهران دستگیر شد. اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری او در دست نیست. او در شعبه ٦ دادستانی اوین بازجوئی شد و با شلاق به سر و پا مورد شکنجه قرار گرفت. او را در هفته اول دستگیری در راهرو بازجویی نشانده بودند، جایی که صدای بازجویی و شکنجه زندانیان دیگر شنیده می‌شد. وی از داشتن وکیل و امکان دسترسی به پرونده محروم بود.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه خانم شیرزاد اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. شهره شیرزاد در زمستان ١٣٦١ در اوین تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید