بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مجید نگهداری

درباره

سن: ۲۳
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳۱ تیر ۱۳۶۰
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

خبر اعدام آقای مجید نگهداری و ١٤ نفر دیگر در روزنامه کیهان به تاریخ چهارشنبه ٣١ تیر ماه ١٣٦٠ به چاپ رسید. هویت محکومین از سوی روابط عمومی دادستانی جمهوری اسلامی ایران در اختیار رسانه‌های گروهی قرار گرفت. آقای مجید نگهداری یکی از ٤۳٠ نفریست که نامشان در لیستی "شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شده است. این لیستی است از اسامی اعضای سازمان که پس از انقلاب ۱۳۵۷ جان سپرده‌اند. بیش از ٤٠٠ نفر از افرادی که نامشان در این فهرست ذکر شده اعدام شده‌اند. خبر این اعدام در ضمیمۀ شمارۀ ۲٦۱ نشریۀ مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳٦٤ نیز به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف رژیم بوده‌اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳٦٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. در نشریه پیکار (ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر)، شماره ١١٦، به تاریخ دوشنبه ٩ شهریور ۱۳٦٠ نیز به او اشاره شده است.

بنا به گزارش نشریه پیکار، آقای نگهداری روز ٣١ تیر ماه ١٣٣٧ در شیراز در خانواده‌ای زحمتکش به دنیا آمد.

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳۵۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را "سوسیال امپریالیست" و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروه‌های دیگر موسوم به "خط سه" به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳٦۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان بود با موج سرکوب گروه‌های مخالف رژیم. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید، به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

دادستانی انقلاب اتهامات آقای مجید نگهداری در اختیار رسانه‌ها نگذاشت.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز آقای مجید نگهداری در ٣١ تیر ١٣٦٠ در تهران در زندان اوین تیرباران شد. اجساد اعدام شدگان به مرکز پزشکی قانونی منتقل شدند. این روز، تولد ٢٣ سالگی او بود.

تصحیح و یا تکمیل کنید