بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مجتبی زرگری

درباره

سن: ۲۳
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳۱ تیر ۱۳۶۰
محل: استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران

ملاحظات

خبر اعدام آقای مجتبی زرگری و ١۴ نفر دیگر در روز نامه کیهان شماره ١١٣۴٠ به تاریخ چهارشنبه ٣١ تیر ماه ١٣۶٠ به چاپ رسید. همچنین آقای زرگری یکی از ۴۳٠ نفریست که نامشان در لیست "شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شده است. خبر این اعدام نیز در ضمیمه شماره ۲۶۱ نشریه مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران (۱۵ شهریور ۱۳۶۴)، و نشریه پیکار (٢٣ شهریور ١٣۶٠) نیز به چاپ رسید.

بنا به این گزارش نشریه پیکار، آقای زرگری در سال ١٣٣٧ در یکی از شهرهای آذربایجان به دنیا آمد. در سال ١٣۵۶ در مدرسه عالی بازرگانی قبول شد. او "در سال ۵٧ به علت داشتن عقاید مذهبی و شور و شوق انقلابی" به سپاه پاسداران پیوست ولی به زودی از آن جدا شد. او از هواداران سازمان پیکار بود.

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳۵۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را "سوسیال امپریالیست" و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروههای دیگر موسوم به "خط سه" به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳۶۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان بود با موج سرکوب گروههای مخالف رژیم. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

بنا به گزارش نشریه پیکار، آقای زرگری در ١٩ تیر ماه ١٣۶٠ توسط عوامل رژیم دستگیر گردید؛ اما اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

دادستانی انقلاب اتهامات علیه آقای مجتبی زرگری در اختیار رسانه‌ها نگذاشته است.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز آقای مجتبی زرگری در ۳۱ تیر ۱۳۶۰ در تهران در زندان اوین تیرباران شد. او ٢٣ سال داشت.

تصحیح و یا تکمیل کنید