بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عباس پیشدادیان

درباره

ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

خبر اعدام آقای عباس پیشدادیان در ضمیمه شماره ۲٦۱ نشریه مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳٦۴ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بودهاند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳٦٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شدهاند. اطلاعات تکمیلی در باره آقای پیشدادیان را یکی از همدانشکدهایهای او از طریق فرم الکترونیکی به امید ارسال داشته است.

آقای پیشدادیان دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود. او در استان خراسان متولد شد و در زمان شاه جزو فعالین دانشجوئی در مبارزه علیه حکومت سلطنتی و طرفدار مجاهدین بود. وی همچنین در فعالیتهای دانشجوئی نظیر ترتیب دادن برنامههای کوهنوردی و ایجاد کتابخانه شرکت داشت. وی با یکی از دانشجویان همدورهایش، افسانه افضل نیا، ازدواج کرد، که وی نیز اعدام شده است. آنها صاحب یک دختر بودند.

دستگیری و بازداشت

آقای پیشدادیان در سال ۱۳٦٠ دستگیر شد. اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت او در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه عباس پیشدادیان اطلاعی در دست نیست.

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

طبق گزارش ضمیمه نشریه مجاهد، آقای عباس پیشدادیان در آبان ۱۳٦٠ زیر شکنجه کشته شده است.

تصحیح و یا تکمیل کنید