بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

غلامحسین ابراهیم زاده

درباره

سن: ۴۰
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۷ تیر ۱۳۶۲
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: قتل با سلاح گرم
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

خبر اعدام آقای غلامحسین ابراهیم زاده در ضمیمۀ شمارۀ ۲۶۱ نشریۀ مجاهد، چاپ سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف رژیم بوده‌اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. اطلاعات تکمیلی درباره آقای ابراهیم زاده از یادنامه او در "كتاب شهیدان ما در راه آزادى، در راه سوسیالیسم" از انتشارات راه كارگر و نیز از مصاحبه با یکی از آشنایان او تهیه شده است.

آقای ابراهیم زاده متولد کنگاور (استان کرمانشاه) و دارای دکترای پزشکی از دانشگاه شیراز بود. در سالهای ١٣٤٦ و ١٣٤٧ از سازمان دهنگان جنبش دانشجویى در شیراز بود و در سال ١٣٤٩ همراه با چند تن دیگر گروه "ستاره سرخ" را به منظور مبارزه مسلحانه چریکی بنیان گذاشت. در سال ١٣٥٠ دستگیر و به ۱۱ سال زندان محكوم شد. در سالهای آخر زندان، دیگر اعتقادی به مبارزه مسلحانه نداشت و پس از آزادیش در سال ١٣٥٧ از بنیانگذاران سازمان کارگران انقلابی ایران (راه كارگر) شد و عضو کمیتۀ مرکزی این سازمان بود.

"راه کارگر" یا "سازمان کارگران انقلابی ایران" در تیرماه ١٣٥٨ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه‌های مختلف چپگرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست – لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده ( حزب کمونیست طرفدارشوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

به نوشتۀ یادنامۀ راه کارگر، "روز ٧ تیر ١٣٦٢ خانه‌ای كه او در آن مشتركاً با علیرضا شكوهى زندگى مى‌كرد، مورد حمله پاسداران قرار گرفت. هر دو اقدام به فرار كردند. علیرضا شكوهى در یک بن بست دستگیر شد. غلامحسین ابراهیم زاده مورد اصابت گلوله پاسداران قرار گرفت..."

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای غلامحسین ابراهیم زاده اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

بنا با گزارش مصاحبه شونده، آقای ابراهیم زاده در هنگام دستگیری در روز ٧ تیر ١٣٦٢ مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. در کتاب راه کارگر، علاوه بر این گزارش، روایتی یاد شده است بنا بر این که پس از مجروح شدن، آقای ابراهیم زاده به زندان اوین منتقل شد و زیر شکنجه جان باخت. بر اساس اطلاعات نشریۀ مجاهد، آقای غلامحسین ابراهیم زاده روز ١٠ آبان ١٣٦٢ در زندان اوین تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید