بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

جمال بهمن پور

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۵ آذر ۱۳۶۰
محل: سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

خبر اعدام آقای جمال بهمن پور در ضمیمه ی شماره ی ۲۶۱ نشریه ی مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بوده اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند. اطلاعات تکمیلی ازيادنامه در كتاب" شهيدان ما در راه آزادى" از انتشارات راه كارگر گزفته شده است. آقای جمال بهمن پور (کاک خيّر) متولد سنندج ازسال ١٣٥٩ به سازمان کارگران انقلابی ایران- راه كارگر پيوست و رابط این سازمان در شهر با پيشمرگان (مبارزان مسلح کرد) در كوه بود.

"راه کارگر" یا "سازمان کارگران انقلابی ایران" در تیرماه ١٣٥٨ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه های مختلف چپ گرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست ـ لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده (حزب کمونیست طرفدارشوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. به نوشته یادنامه مذکور، در سال ١٣٦٠ آقای جمال بهمن پور همراه با يكى از دوستانش با اتومبيل در راه سنندج به دلیل همراه داشتن نشريات سازمانى توسط پاسداران دستگير و به سنندج برده شد. وی در مدت کوتاهی که تا زمان اعدام در زندان گذراند، از ملاقات با خانواده و حق داشتن وکیل محروم بود.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای جمال بهمن پور اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. آقای جمال بهمن پور روز ٢٥ آذر ماه ١٣٦٠ در سنندج تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید