بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۲۵۱ – ۱۶۳۰۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آبان ۱۳۸۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آذر ۱۳۸۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مهاباد
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آذر ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۸۲ — دی ۱۳۸۲؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۸۲ — دی ۱۳۸۲؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ آذر ۱۳۸۲ — دی ۱۳۸۲؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۸۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۸۲؛ پادگان سقز، سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۸۲
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آذر ۱۳۸۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آذر ۱۳۸۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آذر ۱۳۸۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آذر ۱۳۸۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۸۲؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۸۲؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۲؛ استان مازندران، ايران، گنبد کاووس
اعدام: حلق آویز؛ ۱ دی ۱۳۸۲؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، گناباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، گناباد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، مرند
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان تهران، ايران، ورامين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۸۲ — بهمن ۱۳۸۲؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ زندان ورامین، ورامين، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۸۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۸۲؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.