بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۲۵۱ – ۱۶۳۰۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۶؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۶؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۶؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۶؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۶؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۶؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۶؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۶؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ دی ۱۳۷۶؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳ بهمن ۱۳۷۶؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ بهمن ۱۳۷۶؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ فروردین ۱۳۷۷؛ شهر ری، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ فروردین ۱۳۷۷؛ تهران، استان تهران، ايران، نیاوران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ اردیبهشت ۱۳۷۷ — خرداد ۱۳۷۷؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ خرداد ۱۳۷۷؛ نجف، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۰ تیر ۱۳۷۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ مرداد ۱۳۷۷؛ عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳ شهریور ۱۳۷۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۶ شهریور ۱۳۷۷؛ رانیه، عراق
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران، گلدشت
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران، گلدشت
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ آبان ۱۳۷۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱ آذر ۱۳۷۷؛ تهران، استان تهران، ايران، خیابان سعدی، خیابان هدایت، کوچه مراد‌زاده، پلاک ۱۸
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱ آذر ۱۳۷۷؛ تهران، استان تهران، ايران، خیابان سعدی، خیابان هدایت، کوچه مراد‌زاده، پلاک ۱۸
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱۲ آذر ۱۳۷۷؛ تهران، استان تهران، ايران، بیابان‌های امین‌آباد، شهرری
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۷؛ شهريار، استان تهران، ايران، روستای بادامک
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱ دی ۱۳۷۷؛ شبستر، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ دی ۱۳۷۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ دی ۱۳۷۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ دی ۱۳۷۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ فروردین ۱۳۷۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ فروردین ۱۳۷۸؛ تهران، استان تهران، ايران، جماران
اعدام: بمب‌گذاری؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۸؛ منطقه الشعب، بغداد، عراق، منطقه بوب‌الشام
اعدام: بمب‌گذاری؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۸؛ منطقه الشعب، بغداد، عراق، منطقه بوب‌الشام
اعدام: بمب‌گذاری؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۸؛ منطقه الشعب، بغداد، عراق، منطقه بوب‌الشام
اعدام: بمب‌گذاری؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۸؛ منطقه الشعب، بغداد، عراق، منطقه بوب‌الشام
اعدام: بمب‌گذاری؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۸؛ منطقه الشعب، بغداد، عراق، منطقه بوب‌الشام
اعدام: بمب‌گذاری؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۸؛ منطقه الشعب، بغداد، عراق، منطقه بوب‌الشام
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ خرداد ۱۳۷۸؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ شهریور ۱۳۷۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ مهر ۱۳۷۸؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ مهر ۱۳۷۸؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ آبان ۱۳۷۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۷۸ — بهمن ۱۳۷۸؛ استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ دی ۱۳۷۸ — بهمن ۱۳۷۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.