بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۳۰۱ – ۱۶۳۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۸۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ بهمن ۱۳۸۲؛ استان مازندران، ايران، بندر گز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ بهمن ۱۳۸۲؛ استان مازندران، ايران، بندر گز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ اسفند ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اسفند ۱۳۸۲؛ استان فارس، ايران، مرودشت
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اسفند ۱۳۸۲؛ استان کردستان، ايران، بانه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اسفند ۱۳۸۲؛ استان کردستان، ايران، بانه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۸۲؛ استان خوزستان، ايران، زندان مرکزی، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ فروردین ۱۳۸۳؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۳؛ استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ استان اصفهان، ايران، نجف آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ استان اصفهان، ايران، نجف آباد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: ؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۳ — خرداد ۱۳۸۳؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۸۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، گناباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۳؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۳؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۳؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۸۳؛ استان گيلان، ايران، فومن
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۸۳؛ استان گيلان، ايران، فومن
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۸۳؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ تیر ۱۳۸۳؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ تیر ۱۳۸۳؛ استان اصفهان، ايران، فلکه ویلا‌شهر، نجف آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ تیر ۱۳۸۳؛ استان اصفهان، ايران، نجف آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ تیر ۱۳۸۳؛ استان ايلام، ايران، دهلران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۸۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، سراوان
اعدام: حلق آویز؛ ۵ مرداد ۱۳۸۳؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۳؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۳؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۳؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۳؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۸۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۳؛ استان بوشهر، ايران، شبانکاره، دشتستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۸۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۸۳؛ استان مازندران، ايران، نکا
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۸۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۸۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۸۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ شهریور ۱۳۸۳؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۴ شهریور ۱۳۸۳؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۸ شهریور ۱۳۸۳؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۸۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۸۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۸۳؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۸۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ شهریور ۱۳۸۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.