بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۴۳۰۱ – ۴۳۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۵۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۷؛ استان مازندران، ايران، زندان نشتارود، نشتارود، تنکابن
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ شهریور ۱۳۹۱؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۹۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ مرداد ۱۳۹۳؛ استان فارس، ايران، میدان پیام، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مهر ۱۳۹۲؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۸؛ استان قم، ايران، زندان قم، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۴؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ شهریور ۱۳۹۲؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۵؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۵؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آبان ۱۳۹۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان کرمان، ايران، بم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۹۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۲؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۴؛ استان فارس، ايران، فسا
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مهر ۱۳۸۱؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.