بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۴۳۰۱ – ۴۳۵۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ ايران، اراک، استان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۹۴؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، بروجرد، استان لرستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۵۸؛ ايران، سر پل ذهاب، استان باختران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۲؛ ايران، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۰ دی ۱۳۶۰؛ ايران، کرمانشاه، استان کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۵۸؛ ايران، زنجان، استان زنجان
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، ماکو، استان آذربايجان غربی
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، ماکو، استان آذربايجان غربی
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۷؛ ايران، زندان قم، قم، استان قم
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، قم، استان مرکزی
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۱؛ ايران، بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان نشتارود، نشتارود، تنکابن، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ شهریور ۱۳۹۱؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۹۱؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۰؛ ايران، زندان سمنان، سمنان، استان سمنان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ مرداد ۱۳۹۳؛ ايران، میدان پیام، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۹۳؛ ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۴؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مهر ۱۳۹۲؛ ايران، بابل، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۸؛ ايران، زندان قم، قم، استان قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۳؛ ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان شاهرود، شاهرود، استان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۴؛ ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ شهریور ۱۳۹۲؛ ايران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۳؛ ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۵؛ ايران، زندان ساری، ساری، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۵؛ ايران، زندان ساری، ساری، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ ايران، زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۸؛ ايران، زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۸؛ ايران، زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰؛ ايران، زندان کارون، اهواز، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ ايران، تایباد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.