بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۴۲۰۱ – ۴۲۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابلسر
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابلسر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مهاباد
اعدام: تيرباران؛ ۳ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، مريوان
اعدام: تيرباران؛ ۳ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، مريوان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۶۴؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مهاباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۲ آبان ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۹۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ مهر ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ آذر ۱۳۸۱؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۱؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ آبان ۱۳۶۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۵؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مهر ۱۳۹۵؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۸ شهریور ۱۳۵۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ شهریور ۱۳۵۸؛ فرودگاه سنندج، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ شهریور ۱۳۸۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۲؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.