بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۶۵۱ – ۲۷۰۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ دی ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲ آبان ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ برازجان، استان بوشهر، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ خرداد ۱۳۶۱؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آبان ۱۳۹۶؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ خرداد ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۴؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۸ — دی ۱۳۶۸؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ مهر ۱۳۶۰؛ ماهشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ تیر ۱۳۵۸؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ مهر ۱۳۵۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۳ آذر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۸ — دی ۱۳۶۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.