بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۷۵۱ – ۲۸۰۰ از ۲۵۴۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۱ دی ۱۳۹۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۹؛ سه راهی بایزید، خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ تیر ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ دی ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ بهمن ۱۳۹۳؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ شهریور ۱۳۶۷
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۱؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۵؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ تیر ۱۳۹۳؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۱؛ شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۱؛ شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۸۸؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ شهریور ۱۳۹۴؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ آبان ۱۳۶۰؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ تیر ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.