بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۷۰۱ – ۲۷۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۸۵؛ استان اصفهان، ايران، نطنز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۹۳؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ دی ۱۳۹۴؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ رفسنجان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ شهریور ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۵۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ شهریور ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۶۸ — دی ۱۳۶۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ شهریور ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۸۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ دی ۱۳۹۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.