بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۹۰۱ – ۲۴۹۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۵ شهریور ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان باختران، ايران، کرند
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۹۶؛ استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی، اردبيل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ دی ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، اهر
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ اسفند ۱۳۸۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ تیر ۱۳۵۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۷۹؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ دی ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۷ تیر ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۸۵؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۶ مرداد ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ شهریور ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۲؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.