بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ناشناس

درباره

سن: ۱۶
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۷ مهر ۱۳۷۱
محل: ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

خبر اعدام این نوجوان ناشناخته در گزارش مهر ماه سال ۱۳۸۱سازمان عفو بین الملل در مورد اطفال و حکم اعدام درج شده. بنا به این گزارش، اعدام این نوجوان ۱۶ ساله را گزارشگر مخصوص سازمان ملل برای اعدامهای فراقانونی و خودسرانه در سال ۱۳۸۲ گزارش کرده است. در مورد اتهامات، دادگاه، مدارک ارائه شده بر علیه متهم و دفاع وی اطلاعی در دست نیست.

تصحیح و یا تکمیل کنید