بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

هوشنگ انشاءسفید

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۸ شهریور ۱۳۸۳
محل: ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل

ملاحظات

خبر اعدام آقای هوشنگ انشاءسفید به همراه چهار نفر دیگر، در روزنامه اطلاعات و به همراه پنج نفر در روزنامه همشهری انتشار یافت (١٩ شهریور ١٣٨٣). اطلاعات تکمیلی در این باره از روزنامه‌های اعتماد و شرق (١٨ شهریور ١٣٨٣) جمع‌آوری شده است. پرونده او به قتل یک نفر در کارگاه نجاری در سال ١٣٧٩ ارتباط دارد.

دستگیری و بازداشت

در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای انشاءسفید اطلاعی در دست نیست.  

دادگاه

شعبه ١۶٠٨ دادگاه جنایی تهران محاکمه آقای انشاءسفید را به عهده داشت. اما درباره جلسه یا جلسات دادگاه وی اطلاعی در دست نیست.  

اتهامات

اتهام آقای انشاءسفید «قتل» عنوان شد. (روزنامه اطلاعات)

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای انشاءسفید نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای انشاءسفید اطلاعی در دست نیست.

حکم

شعبه ١۶٠٨ دادگاه جنایی تهران آقای هوشنگ انشاءسفید را به اعدام محکوم کرد. شعبه ٢٠ دادگاه دیوان عالی کشور این حکم را تائید کرد و او به همراه دو نفر دیگر در ١٨ شهریور ١٣٨٣ با حضور قاضی اجرای احکام دادسرای جنایی و مسئولان مربوطه در محوطه زندان اوین تهران به دار آویخته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید