بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۳۲۵۱ – ۱۳۳۰۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، رامسر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۴؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، قوچان
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۴؛ استان کرمان، ايران، جيرفت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ تیر ۱۳۸۴؛ استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ مرداد ۱۳۶۱؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، شهر کرد
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ استان کرمان، ايران، اسلام آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۹۹؛ استان لرستان، ايران، زندان مرکزی، بروجرد
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ دی ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۹۸؛ استان مازندران، ايران، نوشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مهر ۱۳۹۲؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آبان ۱۳۸۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۱ تیر ۱۳۶۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، ميانه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۶۴؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ فروردین ۱۳۶۳؛ استان کردستان، ايران، مريوان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲ شهریور ۱۳۵۹؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱ خرداد ۱۳۹۸؛ هرات، افغانستان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.