بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۳۱۵۱ – ۱۳۲۰۰ از ۲۵۵۵۸
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۲؛ برازجان، استان بوشهر، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۱ — بهمن ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ آذر ۱۳۶۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی، بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ خرداد ۱۳۶۳؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ اسفند ۱۳۶۰ — فروردین ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۲ — اردیبهشت ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۳؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ تیر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ بهمن ۱۳۵۸؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ دی ۱۳۶۶ — بهمن ۱۳۶۶؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۰؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ بیرجند، خراسان جنوبی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ خرداد ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۹ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ شهریور ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ تیر ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.