بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۷۰۱ – ۱۱۷۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۷۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۸۶؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۰؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، زندان مرکزی، شهر کرد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ ۲۶ فروردین ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۸۶؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۹ آذر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۸۳؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، مراغه
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۵ — ۱۳۶۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مهاباد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ دی ۱۳۶۰؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۹؛ استان اصفهان، ايران، نجف آباد
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ استان کردستان، ايران، آلوت، بانه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ دی ۱۳۶۲؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۶ دی ۱۳۶۲؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ تیر ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ مرداد ۱۳۷۳؛ استان مرکزی، ايران، استادیوم اراک، اراک
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ تیر ۱۳۵۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، سبزوار
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ خرداد ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۳؛ استان کردستان، ايران، بانه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۹۶؛ استان زنجان، ايران، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۴ — ۱۳۷۵؛ سوران (ديانا)، عراق
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، استهبان
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ خرداد ۱۳۶۱ — تیر ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، ساری
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۸۳؛ استان مازندران، ايران، نکا
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۹۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.