بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۸۰۱ – ۱۱۸۵۰ از ۲۶۱۵۲
اعدام: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۶۰؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۶؛ زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ اسفند ۱۳۶۱؛ بیجار، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۳؛ اسلام آباد، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ خرداد ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ شهریور ۱۳۹۶؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ فروردین ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ فروردین ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸؛ زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۶؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۹ تیر ۱۳۷۴؛ بغداد، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی گرگان، گرگان، استان گلستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۸۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مرداد ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۸۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ دی ۱۳۶۰؛ کرج، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.