بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۴۵۱ – ۱۱۵۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ مهر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۲؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۲؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ دی ۱۳۶۰؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، کاشان
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ تیر ۱۳۹۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، بندر ترکمن
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ خرداد ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، شهر ری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان خوزستان، ايران، بهبهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۹؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۲؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، نهاوند
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ خرداد ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، پادگان عبدالله مسگر (میدان چوگان)، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۶ مرداد ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ اسفند ۱۳۵۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۸۴؛ استان اصفهان، ايران، نجف آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.