بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۳۵۱ – ۱۱۴۰۰ از ۲۵۵۳۱
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۷۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۷۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ صومعه سرا، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ بهمن ۱۳۶۲؛ بیجار، استان کردستان، ايران
اعدام: شکنجه؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ تیر ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ فروردین ۱۳۶۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اسفند ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ تیر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ آبان ۱۳۸۶؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۷۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۸۶؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۶ فروردین ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۸۶؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ آذر ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۸۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ دی ۱۳۶۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۹؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ دی ۱۳۶۲؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۶ دی ۱۳۶۲؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ تیر ۱۳۹۲؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مرداد ۱۳۷۳؛ استادیوم اراک، اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ تیر ۱۳۵۹؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ خرداد ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۳؛ بانه، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۹۶؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استهبان، استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.