بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۲۵۱ – ۱۱۳۰۰ از ۲۶۳۳۵
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ خرداد ۱۳۵۸؛ ايران، رفسنجان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ دی ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، بهبهان، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۳؛ ايران، زندان قزل حصار، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۳؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۸۵؛ ايران، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، قم، استان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۱ — مهر ۱۳۶۱؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ ايران، اراک، استان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، بوشهر، استان بوشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱؛ ايران، اراک، استان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ ايران، شاهين شهر، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ ايران، قارنا، شهرستان نقده، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ ايران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۹۱؛ ايران، ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، نوشهر، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، همدان، استان همدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۳ — شهریور ۱۳۶۳؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، بهبهان، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴؛ ايران، زندان مرکزی گرگان (امیرآباد)، گرگان، استان گلستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۹۵؛ ايران، زندان شاهرود، شاهرود، استان سمنان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.