بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عمر سبزه

درباره

ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۶ مرداد ۱۳۶۱
محل: مياندوآب، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص
اتهامات: محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان; افساد فی‌الارض; قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی

ملاحظات

خبر اعدام آقای عمر سبزه و یک نفر دیگر به نقل از اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۶۰ منتشر شده است.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست

اتهامات

در این اطلاعیه اتهام آقای سبزه "توطئه و فعالیت و تبلیغ و قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری ا سلامی ایران" عنوان شده است.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست

حکم

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی میاندوآب و تأیید دادگاه عالی انقلاب اسلامی قم آقای سبزه مفسد فی الارض، محارب با خدا و رسول خدا و یاغی شناخته و سحرگاه اعدام شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید