بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۹۰۰۱ – ۹۰۵۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۳؛ زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ تیر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۶ دی ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ مهر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ فروردین ۱۳۵۸؛ دوگنبدان، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آبان ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۲ مهر ۱۳۶۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ شهریور ۱۳۵۸؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۶۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آبان ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ تیر ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ اسفند ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ دی ۱۳۶۰؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۹۹؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۱ مرداد ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی، زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۱؛ جهرم، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.