بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۶۰۱ – ۸۶۵۰ از ۲۵۵۵۸
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ زندان شاهرود، شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ اسفند ۱۳۹۳؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۹۴؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ قوچان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۲؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۹۶؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۰؛ رستم، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۸۹؛ زندان بهبهان، بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۹۵؛ استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۸۶؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۹۵؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی یزد، يزد، استان يزد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۵۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۲؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۹۴؛ نورآباد، ممسنی، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۸۸؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۸۳ — دی ۱۳۸۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۳؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۳؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵؛ ساوه، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ نهاوند، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۵؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ شهریور ۱۳۹۲؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۹۲؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی، زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ میدان بسیج، آباده، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۹۲ — اسفند ۱۳۹۲؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۹۴؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مهر ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۱؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۸۸؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۹۴؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.