ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

جمهوری اسلامی و حقوق بشر

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۸ خرداد ۱۳۹۷
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
موسی برزین، حسین رئیسی، نقی محمودی، محمد نیری
۲۴ مهر ۱۳۹۴
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی
۷ اسفند ۱۳۹۳
حجت الاسلام محمد علی فاضل
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶
دادستان انقلاب اسلامی تهران، مرتضی اشراقی
۲۲ تیر ۱۳۶۷
حجت الاسلام قضایی، حاکم شرع
۳ اسفند ۱۳۶۱
آیت الله محمدی گیلانی
۲۷ مهر ۱۳۶۰
میر شمس شهشهانی دادستان تهران
۲۲ مهر ۱۳۵۸