بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

نظر آیت الله صادق خلخالی، قاضی شرع در دادگاه انقلاب اسلامی، در مورد حق داشتن وکیل مدافع

آیت الله صادق خلخالی
َسازمان عفو بین الملل
۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸
مدرک رسمی

دادگاه‌های انقلاب از‌ دل عصبانیت ملت ایران برآمده و این ملت هیچ چیز غیر از اصول اسلامی را نمی‌پذیرد. دادگاه انقلاب جایی برای وکیل مدافع نیست. زیرا آنها مدام قوانین را تکرار می‌کنند تا وقت تلف کنند و این مسئله از حوصله مردم خارج است. تمام کسانی که در دادگاه‌های انقلاب محکوم شدند مرتکب شکنجه شده بودند و یا این که آزادی‌های مردم را گرفته بودند یا درگیر سانسور و فساد بودند و جشن‌هایی مثل جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی یا جشن هنر را ترویج می‌کردند. این‌ها نه تنها ثروت ملت را تاراج کرده‌اند بلکه دستی هم در افساد فی‌الارض داشته‌اند.