ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

جمهوری اسلامی و حقوق بشر

جمهوری اسلامی و نقد حقوق بشر

خبرگزاری کار ایران - ایلنا
۱۴ مرداد ۱۳۹۵
آیت الله غلامعلی نعیم آبادی
۲۱ مرداد ۱۳۸۹
محمد جواد اردشیر لاریجانی
۱۱ خرداد ۱۳۸۷
آیت الله خمینی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸