بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

هوشنگ رستمی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲
محل: زندان مرکزی، ايلام، استان ايلام، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل

ملاحظات

خبر اعدام آقای هوشنگ رستمی، به نقل از گزارش روابط عمومی دادگستری ایلام در روزنامه جمهوری اسلامی انتشار یافت (٢٧ مهر ١٣٨٢). پرونده او به قتل یک نفر در سال ١٣٨٠ ارتباط دارد.    

دستگیری و بازداشت

آقای رستمی به مدت دو سال در زندان بود. اما در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

دادگاه

شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان ایوان آقای رستمی را محاکمه کرد. اما درباره جلسه یا جلسات دادگاه وی اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام آقای رستمی «قتل» عنوان شد. بر اساس این گزارش، او به علت اختلاف شخصی یک نفر را به قتل رساند.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای رستمی نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای رستمی اطلاعی در دست نیست.

حکم

شعبه سوم دادگاه عمومی ایوان آقای هوشنگ رستمی را به اعدام محکوم کرد. این حکم مورد تائید دیوان عالی کشور و استیذان رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و او در در سال ١٣٨٢ در زندان مرکزی ایلام به دار آویخته شد. اما از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست.

تصحیح و یا تکمیل کنید