بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ظاهر ملازهی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
محل: کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

خبر اعدام آقای ظاهر ملازهی به همراه ۱۹ نفر دیگر، در سایت فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران منتشر شد. (۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴) بر اساس این گزارش ۲۰ نفر زندانی از سالن‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ زندان مرکزی کرج به دار آویخته شدند و مسئولین ارتباط بین سالن‌ها را نیز برای بیرون نرفتن اخبار، محدود کردند.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای ملازهی در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه آقای ملازهی در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات آقای ملازهی اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای ملازهی نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای ملازهی اطلاعی در دست نیست.

حکم

آقای ظاهر ملازهی به همراه ۱۹ نفر دیگر در روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در زندان مرکزی کرج به دار آویخته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید