بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ناشناس

درباره

ملیت: ناشناخته
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۰ مرداد ۱۳۸۰
محل: استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص
اتهامات: تجاوز

ملاحظات

خبر اعدام یک نفر که نامش مشخص نشده است و ۴ ناشناس دیگر، در روزنامه کیهان مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۰ منتشرشد.

دستگیری و بازداشت

به گزارش روزنامه کیهان، نیروهای انتظامی به پایگاه متهمان در مجاورت جنگل نهارخوران حمله و تعدادی از آنها را دستگیر كردند. از جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم اطلاعی در دست نیست.

دادگاه

از جلسه یا جلسات دادگاه متهم اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهامات متهم بطور دستجمعی "شركت در آدم ربایی و زنای به عنف" بوده است. بر مبنای خبر روزنامه کیهان، متهمان به صورت گروهی و در دسته‌های ۳۰ نفره در مسیرپارک جنگلی ناهارخوران كمین كرده و ضمن سرقت اموال مسافران، مردان را به درخت بسته و در مقابل چشمان آنها به زنانشان تجاوز می‌كردند.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

مدارک ارائه شده علیه متهم "اعترافات" خود او بوده است. بر مبنای گزارش روزنامه کیهان، دستگیرشدگان به بیش از دهها مورد تجاوز به عنف و سرقت اعتراف كرده‌اند.

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

متهم به همراه چهار نفر دیگر در ۱۰ مرداد ۱۳۸۰ در ناهارخوران گرگان در ملاءعام اعدام شد. از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست.

تصحیح و یا تکمیل کنید