بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ح. ن.

درباره

ملیت: ناشناخته
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۵ اسفند ۱۳۹۲
محل: سمنان، استان سمنان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل

ملاحظات

خبر اعدام آقای/خانم ح. ن. فرزند محمد، به همراه یک نفر دیگر در سایت دادگستری کل استان سمنان و سایت انتخاب انتشار یافت. (۶ اسفند ۱۳۹۲)

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای/خانم ح. ن. در دست نیست.

دادگاه

به گزارش مدیر روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان، شعبه دوم دادگاه کیفری استان سمنان محاکمه آقای/خانم ح. ن. را به عهده داشت. اما اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه وی در دست نیست.

اتهامات

روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان اتهام آقای/خانم ح. ن. را «قتل عمد» عنوان کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای/خانم ح. ن. نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای/خانم ح. ن. اطلاعی در دست نیست.

حکم

به حکم شعبه دوم دادگاه کیفری استان سمنان آقای/خانم ح. ن. به اعدام محکوم شد. این حکم توسط دیوان عالی کشور تائید شد. آقای/خانم ح. ن. به همراه یک نفر دیگر در روز ۵ اسفند ماه ۱۳۹۲ در محوطه زندان مرکزی سمنان به دار آویخته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید