بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد ن.

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۰ آذر ۱۳۸۲
محل: گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: تجاوز

ملاحظات

آیا اجرای عدالت برای ۴ متهم تنها در ١۶ روز بازداشت در یک سیستم قضائی عادلانه امکان دارد؟

خبر اعدام آقای محمد (مهدی) ن. به همراه سه نفر دیگر، در روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان انتشار یافت (٢٢ آذر ١٣٨٢). پرونده او و چهار نفر دیگر به تجاوز به یک زن در ۵ آذر ١٣٨٢ در خانه مسکونی او در شهرستان گرگان ارتباط داشت. به گزارش روابط عمومی منطقه انتظامی گلستان یک نفر از این گروه ۵ نفره در آن زمان متواری شد.     

دستگیری و بازداشت

آقای محمد (مهدی) ن. در ۶ آذر ١٣٨٢ به همراه سه نفر از متهمان بعد از شکایت زوج جوان، توسط نیروی انتظامی در شهر گرگان دستگیر شد و به دستگاه قضایی تحویل داده شد. او ١۶ روز در بازداشت بود (روزنامه جمهوری اسلامی). اما در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی اطلاع دیگری در دست نیست.

دادگاه

شعبه ٢١ دادگاه عمومی گرگان آقای محمد (مهدی) ن. و سه متهم دیگر را با حضور وکیل تسخیری محاکمه کرد. اما درباره جلسه یا جلسات دادگاه وی اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام آقای محمد (مهدی) ن. و سه متهم دیگر «تجاوز به عنف» عنوان شد. بر اساس اطلاعات موجود، پنج نفر روز ۵ آذر ١٣۸٢ از دیوار خانه یک زوج جوان بالا رفتند و با توسل به زور و تهدید با تبر و چاقو، دست و پای مرد صاحبخانه را بستند و او را در آشپزخانه محبوس کردند. سپس آنها به همسر او تجاوز کردند و از آنجا گریختند.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای محمد (مهدی) ن. «شکایت زوج جوان و اعترافات متهمان» عنوان شد. (روزنامه کیهان)

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای محمد (مهدی) ن. در زمان وقوع جرم مشروب الکلی مصرف کرده بود. از دفاعیات وی اطلاعی در دست نیست. اما از زمان دستگیری، بازجوئی، محاکمه و صدور حکم از طرف دادگاه، ارجاع به دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور تا اجرای حکم او و سایر متهمان تنها شانزده روز طول کشید. به نقل از معاون قضایی دادگستری گلستان متهمان قبل از اجرای حکم اظهار ندامت و پشیمانی و طلب بخشش کرده بودند (روزنامه کیهان).

حکم

شعبه ٢١ دادگاه عمومی گرگان آقای محمد (مهدی) ن. را به اعدام، ٨ سال زندان و ١٢۴ ضربه شلاق محکوم کرد. این حکم توسط شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان و شعبه ٣٢ دیوان عالی کشور تائید شد و او به همراه سه نفر دیگر در ٢٠ آذر ١٣٨٢ در میدان شهید باهنر گرگان در ملاءعام به دار آویخته شد. 

تصحیح و یا تکمیل کنید